ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชิงสร้างสรรค์

ครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชิงสร้างสรรค์
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องสายน้ำปิง โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

คณะวิทยากรจากพุทธวจนสถาบัน นครสวรรค์
งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
จากบริษัท นพกร จำกัด (ตึกน้ำเงินคอนกรีต) 
ผู้แนะนำโครงการ พันตรีสมเกียรติ ตั้งอนันตชัย
สัสดีอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ขอบคุณคณะวิทยากร คณะครู
และทีมงานบริหารทั่วไป มา ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,09:39   อ่าน 264 ครั้ง