ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เรื่องสุรา และบุหรี่"

"การอบรมให้ความรู้เรื่องสุรา และบุหรี่" 
จากสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย 
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องสายน้ำปิง โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,10:01   อ่าน 432 ครั้ง