ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาเคมี/ภาษาจีน 2561

 ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-)

          - ครูสอนเอกเคมี                     จำนวน  1  อัตรา

          - ครูสอนเอกภาษาจีน               จำนวน  1  อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ (อาคาร ๓ ชั้น ๑)  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ –  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  9.00 – 1๕.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ๐๕๖-๒๗๙๒๕๙ กด ๑๐๑

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 506 ครั้ง